Let the Children Change The World

Vår förhoppning i detta projekt är att vi kommer att utveckla samarbetet mellan länderna i Europa där vi kommer att lära av varandra och utvecklas tillsammans. Varje land sitter på sin egen erfarenhet och kunskap och det kommer att vara otroligt lärorikt att ta del av dessa. I vår tid just nu i Europa känns det viktigt att samarbeta utifrån de mänskliga rättigheterna och skapa en gemensam syn på hur man kan arbeta med detta.

År 2015 arbetar vi på Bosgårdens Pedagogiska Enhet med att certifieras för HBTQ som en del av de mänskliga rättigheterna (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer). Vi har lärt oss så mycket bara på denna korta tid och ser fram emot att dela våra nya kunskaper och lära oss av andra på inom detta område.

Vi är övertygade om att det är vi som kommer att lära oss av barnen. Om vi bara ger dem rätt verktyg och förutsättningar, kommer barnen att förändra världen.

Leave a comment