Nyckelord/Keywords

Nedan kommer du finna nyckelord som vi tror kommer att vara användbara under projektets gång.
___________________

Below you will find keywords that we think will be useful during the project.


Normkritik = Norm criticism
Familjekonstellation = Family constellations
Läroplan = Curriculum
Pedagogiska miljöer = Educational environments
Likabehandlingsplan = Equal opportunities plan
Diskrimineringsgrunder = Grounds of Discrimination
Kompetenta barnet = The competent Child
HBTQ-certifiering = LGBTQ certification
Respektfullt bemötande = Respectful treatment

Leave a comment