På måndag startar det första mötet mellan alla deltagande länder. Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet ser fram emot detta. Under den här veckan är det fyra pedagoger från Sverige som deltar under alla fem utbildningsdagar. Det kommer att bli en intensiv och lärorik vecka med utbildningar från Göteborgs rättvisecentrum, projektmöten och sociala träffar. Vi kommer även att få möjlighet att visa upp vår fantastiska förskola och berätta mer ingående om vår väg till hbtq certifieringen. Vår avsikt är att dagligen dokumentera och uppdatera er läsare.

Leave a comment