Igår var en lärorik och intensiv dag. Vi startade dagen med en presentation av alla deltagare och en övergripande presentation av Sverige och Mölndals utbildningssystem. Vi gick även igenom våra förväntningar på projektet, förväntningar efter projektets avslut, upplägget samt skapade gemensamma regler för den här veckan (hur vi vill att klimatet i gruppen under veckan ska vara). Under eftermiddagen hade vi utbildning i normkritiskt tänkande. Utbildningen står Göteborgs  Rättighetscenter för. Vi startade utbildningen med en pronomenrunda, vad en heter, kommer ifrån och tidigare erfarenheter av normkritik. vi pratade om vad normer är och skapade en gemensam förståelse. Hela gruppen gjorde övningar kring tolerans och kopplade sedan det till normkritik. Vi samtalade om för- och nackdelar kring begreppet tolerans. Detta ledde oss in på maktbegrepp, maktstrukturer och tolkningar.

Vi avslutade dagen med en ”lära känna varandra” middag på Kråkans krog med god mat och härligt sällskap!

Nedan till vänster ser ni alla länders förväntningar efter projektets avslut.

Leave a comment