Vi startade dagen med utbildning tillsammans med Pom. Vi pratade om varför det är viktigt med normkritik och att få syn på normer för att kunna bryta dem. Vi kom in på innebörden och vikten av kritiskt tänkande. Vi fick också en introduktion i norm kritisk pedagogik och hur det skiljer sig från toleranspedagogik. En reflektion efter den här delen av dagen är att de deltagande länderna har olika kulturer, olika inställningar och därmed olika förutsättningar och utgångspunkter i kommande arbete med projektet.

Andra delen av dagen hade vi projektmöte. Vi gick igenom hela projektet steg för steg, förde dialog kring hur vi konkret skulle kunna arbeta tillsammans via olika medier och även på respektive förskola.

Leave a comment