Kick-off meeting Rootsis

Igal projektikohtumisel toimub workshop, mille organiseerib korraldaja riik. Sisu ja eesmärgid jäävad korraldaja otsustada, kuid oluline on, et toimub aktiivne diskussioon ja õppimine norm critique järgi erinevates valdkondades.

Esimene projektikohtumine toimus Rootsis, Mölndalis 15-20 november 2015 aastal. Projektikohtumise eesmärgiks oli kohtuda ja tutvuda partneritega Rootsist, Itaaliast, Poolast ja Norrast.

Ühiselt leppisime kokku projekti ajakavas, sisus ja tööjaotustes. Samuti olid põimitud tihedatesse päevakavadesse projektipõhised koolitused.

Koolitused toimusid koostöös kohaliku inimõiguste keskuse koolitajatega (Gothenburg’s Human Rights Center – http://gbgrc.se/en/). Koolituste sisuks oli loengutes osalemine ja erinevad arutelud fookusgruppides. Läbivaks teemaks “norm critique” mõtlemisviisi mõistmine, kasutamine ja edasi andmine. Põhjaliku analüüsi tulemusena panime projektitöörühma siseselt kirja 3 valdkonda milles oleme edukad ja 3 valdkonda, mida saaksime muuta oma lasteaias. Alustasime lastevanemate ja õpetajate hoiakute mõõtmise küsimustike koostamisega. Läbi meeldejääva õppemängu (The Privilege walk) saime heita pilgu iseenda sisemistele väärtustele ja hoiakutele. Projektikohumise lõpuks läbisime individuaalsed reflektsioonid – 3 asja millele varem ei mõelnud ja 3 asja mis võtan siit endaga kaasa. Tagasi kodumaale naastes olime kogemuste ja uute ideede võrra rikkamad, mida oleme innukad täide viima!

Leave a comment