Utbildningens tredje dag fick vi besök av Martin som arbetar som jurist på Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO. Han tog upp begreppet diskriminering och vad den svenska lagen säger. Han lyfte de sju olika diskrimineringsgrunderna en för en. Martin visade även upp skillnaderna mellan trans- och cispersoner genom att synliggöra detta med en streckperson, vilket var en mycket bra och tydlig illustration.
Vi pratade sedan vidare om hur diskriminering kan ske, både indirekt och direkt diskriminering. Martin lyfte olika exempel för att tydliggöra detta.

Ett annat perspektiv som han lyfte var trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, hur det kan ske och att det sker på arbetsplatser bland annat. Ordval, utfrysning, tystnad med mera kan vara trakasserande liksom miner, kommentarer och ofrivillig beröring (sexuella trakasserier). Vi pratade om att gränserna för trakasserier är satta av offret och dennes upplevelse.

Under eftermiddagen hade vi återigen projektmöte där vi gick igenom och samtalade om de olika enkäterna vi ska skapa för både föräldrar och medarbetare som ska vara till hjälp för oss alla i analysen av projektet. Sista timmen av dagen satt vi i lokala projektmöten och samtalade om bland annat upplägget av projektet och hur vi kan visa upp projektet på vår arbetsplats för kollegor och brukare.

clients.

Leave a comment