Första halvan av dag fyra spenderades på förskolan. Där fick deltagarna en mer ingående presentation av Bosgårdens pedagogiska enhet, bland annat hur vi arbetar med att sträva mot målen i vår svenska läroplan. Vi fortsatte sedan med att presentera hur vi tänker och arbetar med lärandemiljöer på förskolan med hjälp av exempelbilder från olika grupper, vi pratade även om vår väg till vår HBTQ certifikation och vilka ändringar vi har gjort i våra lärandemiljöer. Efter en fikapaus med kanelbullar, kaffe och te gick alla runt på förskolan. Detta verkade uppskattas rejält av de övriga länderna som hade många frågor som vi samtalade om medan vi tittade runt. Halvdagen på förskolan avslutades med en återsamling innan det var dags för lunch.

Efter lunch var det ytterligare utbildning kring normkritik. Pom, vår utbildare, fick oss att reflektera över olika familjekonstellationer och frågade oss frågor som exempelvis: Vad tänker du på när du tänker på en familj? Pom utmanade oss med följdfrågor och frågade oss frågor som, hur många familjer kan en person ha? Hur många behövs för att en ska få kalla sig en familj?

Leave a comment