Teisipäeval (02.02.2016) toimus Tallinna Meelespea lasteaias projekti infotund, kus tutvustati õpetajatele projekti sisu, eesmärke ja Rootsi kick-off meetingu kokkuleppeid. Esindatud olid nii aiarühmade kui ka sõimerühmade õpetajad. Ühiselt viidi läbi ka Rootsis õpitud õppemäng The Privilige Walk ehk Priviligeeritute sammud:

Mängijad valisid paberiribade seast pimesi ühe karakteri, millega tuli kohapeal samastuda. Mängujuht luges ette erinevaid väiteid, millele jaatava vastuse puhul mängija astub sammu edasi, eitava vastuse puhul jääb oma kohale seisma. Peale 12-le väitele vastamist küsis mängujuht erinevatel positsioonidel seisvatelt inimestelt, mis karakteri nad said; mis tunne on seista; mis tundeid tekitas võimalus astuda edasi; mida tunnevad need kes seisavad kõige ees/kõige taga. Järgnes aktiivne ja produktiivne arutelu mida juhtisid mängus osalejad ise.

Näiteid väidetest:

  • Mul on kerge siseneda hoonetesse ka siis kui seal on vaid trepid.
  • Ma ei pea otsima soodushinnaga tooteid kui ma olen poes.
  • Ma tunnen, et inimesed kuulavad mind ja võtavad minu arvamust tõsiselt.

Infotunnile järgnes rühmapersonalide individuaaltöö: ette antud valdkondade analüüs teemal 3 näidet milles oleme edukad ja 3 näidet mida saaksime muuta meie lasteaias. Järgnevate nädalate jooksul kogume kogu maja personali mõtted kokku ühisesse dokumenti, millele tuginedes jätkame oma koostööd.

Leave a comment