Prosjektstart i Sverige

Midt i November dro vi til Mølndal i Sverige for vårt første møte med de andre deltagerene i prosjektet. Vi fikk en innføring i Sveriges utdanningssystem, en innføring i prosjektet og kunnskap om normkritikk og diskriminering.

Gothenburg’s human rights center sto for utdanningen gjennom uken. Vi fikk blant annet en innføring i normkritisk tenkning, toleransebegrepet og en gjennomgang av diskriminerings lovene i Sverige. Vi hadde flere praktiske aktiviteter som satt teori og praksis sammen.
Vi fikk også besøke Bosgårdens pedagogiske enhet som er prosjektbarnehagen fra Sverige. De ansatte i denne barnehagen hadde blitt sertifisert i LGBTQ* og fortalte om endringer de hadde gjort i barnehagen. Det kom tydelig frem av leker, bildebøker og læringsmiljøet generelt at likestilling og antidiskriminering var noe de jobbet med.En spennende uke med ny kunnskap og mange gode refleksjoner.

*Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer

Leave a comment