Velkommen til vår nye blogg

Vi i Gråtass barnehage er med i et internasjonalt prosjekt som heter “Let the children change the world” og målet med prosjektet er å forbedre barnehagenes læringsmetoder og det pedagogiske læringsmiljø til å fremme menneskerettigheter og bekjempe alle former for diskriminering. Når vi setter fokus på dette temaet allerede i barnehagealder, kan det bidra til å redusere diskriminering i vårt samfunn. Dette kan vi gjøre ved å gi alle barn like muligheter uavhengig av religion, seksuell legning, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsvariasjoner.

Vi ønsker å utvide og endre de voksnes perspektiver i forhold til normer vi har rundt oss, både i barnehagen og i samfunnet generelt.

Hovedfokuset i dette prosjektet vil være hvordan vi som pedagogiske rollemodeller møter hvert enkelt barn.

Her er noen av våre målsetninger for prosjektet:

​- Skape et læringsmiljø i barnehagen som fremmer hvert enkelt barns rettigheter, uavhengig av religion, seksuell legning, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsvariasjoner.
– ​Utvide barnas toleranse for ulikheter.
– ​Utvide og utvikle de pedagogiske arbeidsmetodene gjennom å utveksle erfaringer og kunnskap med våre prosjektpartnere.
– Skape et godt foreldresamarbeid knyttet til prosjektets tema.  ​

Dette prosjektet vil omfatte ca 1000 barn og deres foreldre/ foresatte og ca 250 pedagogiske medarbeidere. Videre vil vi forvente at dette prosjektet vil påvirke de pedagogiske metodene som benyttes i andre barnehager og førskoler lokalt, regionalt og nasjonalt. ​

Prosjektets periode er estimert fra 2015 til 2018. ​

Prosjektpartnere:

norb-1

  • Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndal, Sweden (coordinator)
  • Gråtass Barnehage as, Fredrikstad, Norway
  • Zespol Szkol w Staninie – Przedszkole, Stanin, Poland 
  • Tallinn Meelespea kindergarten, Tallinn, Estonia
  • Comune di Imola, Imola, Italy

Leave a comment