Blog

Velkommen til vår nye blogg

Vi i Gråtass barnehage er med i et internasjonalt prosjekt som heter “Let the children change the world” og målet med prosjektet er å forbedre barnehagenes læringsmetoder og det pedagogiske læringsmiljø til å fremme menneskerettigheter og bekjempe alle former for diskriminering. Når vi setter fokus på dette temaet allerede i barnehagealder, kan det bidra til å redusere diskriminering i vårt […] Read more

Samefolkets dag

Samene har i lang tid vært et urfolk som har blitt undertrykt. Samer ble forsøkt fornorsket, de ble nektet skolegang på norsk skole og de ble nektet å snakke samisk. Samenes natur og åndetro ble forsøkt kristnet. Først i nyere tid forandret synet på samene seg. Samenes situasjon ble utredet og samene fikk rett til […] Read more