Blog

Mölndals dag 5

Vi började dag fem med att i grupper samtala om hur vi agerar när vi hör någon diskriminera någon annan, även om det skiljer sig mellan barn och vuxna. Vi samtalar vidare om hur en skulle kunna agera om en hamnar i en situation där någon blir diskriminerad. Vi går in i reflekterande samtal kring om […] Read more

Mölndals day 4

Första halvan av dag fyra spenderades på förskolan. Där fick deltagarna en mer ingående presentation av Bosgårdens pedagogiska enhet, bland annat hur vi arbetar med att sträva mot målen i vår svenska läroplan. Vi fortsatte sedan med att presentera hur vi tänker och arbetar med lärandemiljöer på förskolan med hjälp av exempelbilder från olika grupper, […] Read more

Mölndals dag 3

Utbildningens tredje dag fick vi besök av Martin som arbetar som jurist på Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO. Han tog upp begreppet diskriminering och vad den svenska lagen säger. Han lyfte de sju olika diskrimineringsgrunderna en för en. Martin visade även upp skillnaderna mellan trans- och cispersoner genom att synliggöra detta med en streckperson, vilket var en […] Read more

Mölndals dag 2

Vi startade dagen med utbildning tillsammans med Pom. Vi pratade om varför det är viktigt med normkritik och att få syn på normer för att kunna bryta dem. Vi kom in på innebörden och vikten av kritiskt tänkande. Vi fick också en introduktion i norm kritisk pedagogik och hur det skiljer sig från toleranspedagogik.

Mölndals dag 1

Igår var en lärorik och intensiv dag. Vi startade dagen med en presentation av alla deltagare och en övergripande presentation av Sverige och Mölndals utbildningssystem. Vi gick även igenom våra förväntningar på projektet, förväntningar efter projektets avslut, upplägget samt skapade gemensamma regler för den här veckan (hur vi vill att klimatet i gruppen under veckan […] Read more

Förberedelser

På måndag startar det första mötet mellan alla deltagande länder. Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet ser fram emot detta. Under den här veckan är det fyra pedagoger från Sverige som deltar under alla fem utbildningsdagar. Det kommer att bli en intensiv och lärorik vecka med utbildningar från Göteborgs rättvisecentrum, projektmöten och sociala träffar.