Sweden – Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndal

Vår enhet består av tre förskolor med ca 250 barn och 50 vuxna uppdelade på 13 grupper. Det finns två förskollärare och en barnskötare i varje grupp med ansvar för utbildning och undervisning. Vi har delat in åldersgrupperna i 1-3 år och 3-6 år.
Den svenska förskolans läroplan och skollagen är grunden för vårt dagliga arbete. På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi med sagan som grund för lärande. Lek och lärande vävs samman. För att säkerställa att vi arbetar systematiskt med vår läroplan har vi skapat ett pedagogisk årshjul som är indelad i fyra olika områden; matematik, språk, social/emotionell och naturvetenskap/miljö/teknik. Europeiska nyckelkompetenser är också sammanvävda i våra aktiviteter på förskolan.

I vårt dagliga arbete arbetar vi med flerspråkighet. Vi har cirka 30 olika språk som talas bland barnen. Vår enhet är också HBTQ-certifierad, en litteraturdiplomerad förskola och grön flagg-certifierad. Grön flagg vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt med miljön.

Bosgårdens pedagogiska enhet ligger i Mölndal, Västra Götaland, cirka 20 kilometer utanför centrala Göteborg.